Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu nr 32/2020 na sukcesywną dostawę materiałów biurowych

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu nr 31/2020 na sukcesywną dostawę mebli biurowych

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu nr 20/2020 na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej zgodnie z wymaganiami Ustawy z 5 lipca 2018r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 24/2020 na zakup oprogramowania do raportowania sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF w technologii iXBRL zgodnego z ESEF