Zamówienia

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 08/2021 na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji stacji wentylatorów

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 11/2021 na dostawę sprzętu i materiałów na potrzeby uruchomienia układu pomiarowego gazu

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 10/2021 na dostawę kart RFID

Zaproszenie do udziału w Postepowaniu nr 05/2021 na na sukcesywną dostawę zestawów komputerowych przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych...