Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 07/2020 na przeprowadzenie certyfikacji zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania w JSW IT Systems Sp. z o.o. ze standardami ISO/IEC 27001:2017 oraz ISO/IEC 20000-1:2018