17 maj Światowym Dniem Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja – w dniu który do tej pory był obchodzony jako Światowy Dzień Telekomunikacji.

Proces kształtowania się tej organizacji był rozłożony w czasie. Na przestrzeni lat i wraz z dynamicznym rozwojem technologii komunikacyjnych zmieniała się jego nazwa oraz zakres kompetencji.

Polska jest członkiem ITU od 1921 roku. ITU zrzesza 193 kraje oraz 661 członków sektorowych, czyli przedsiębiorstwa działające na rynku telekomunikacyjnym oraz radiokomunikacyjnym. Siedziba Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego znajduje się w Genewie, a zakres zadań obejmuje trzy sektory: Sektor Radiokomunikacji (ITU-R), Sektor Normalizacji Telekomunikacji (ITU-T) oraz  Sektor Rozwoju Telekomunikacji (ITU-D).

Obchody w Polsce organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Z tej okazji na świecie organizowane są wydarzenia poświęcone m.in. nowym technologiom, roli informatyki w rozwoju społecznym
i gospodarczym. Są również okazją do omówienia zagrożeń jakie niesie coraz bardziej powszechny dostęp do mediów elektronicznych. Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union) hasło obchodów ŚDSI w 2021 roku brzmi: Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach”  skierowane jest ono do wszystkich, którym szczególnie w obecnym czasie informatyka pozwala pracować i ułatwia życie. Do firm zajmujących się telekomunikacją, do ludzi nauki, do studentów uczelni technicznych i uniwersytetów.

Zachęcamy do obejrzenia wideo przedstawiającego najważniejsze wydarzenia związane z powstawaniem internetu, telekomunikacją, nowymi technologiami na jednym filmie.

Link do fimu

 

 

źródło: Wikipedia, ITU 150, Urząd Komunikacji Elektronicznej – 150 lat istnienia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)