Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu JSW IT Systems Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza JSW IT Systems Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu JSW IT Systems VII kadencji.

 > Ogłoszenie - Prezes Zarządu JSW IT Systems Sp. z o.o.