CERTYFIKAT IPMA W ADVICOM Spółka z o.o.

W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wręczono certyfikat IPMA pracownikowi naszej Spółki, który ukończył szkolenie z zakresu zarządzania projektami. Dokumenty wręczony został przez przedstawicielstwo IPMA Polska (Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowników Projektów).

Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu IPMA-D (International Project Management Association) odbyło się w marcu. Uzyskany certyfikat umożliwi pracownikowi Spółki stosowanie nabytej wiedzy z dziedziny zarządzania projektami i skuteczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przy prowadzonych projektach w Advicom Spółka z o.o.

Ponadto zdobyty certyfikat jest ważny ze względu na zatwierdzoną w grudniu 2017 roku Strategię GK JSW, która wyznacza cele do zrealizowania m.in. przez Advicom Spółka z o.o. Zaplanowany w Strategii GK JSW na lata 2018-2030 poziom nakładów inwestycyjnych wymaga, aby realizowane przez nas projekty były zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami IPMA.