Nowe udogodnienia dla użytkowników Hyperion Planning (HP) i Hyperion Financial Management (HFM)

Firma Advicom Spółka z o.o. swoim wsparciem służy wielu różnym obszarom pracy. Jednym z nich jest szeroko pojęty kontroling. W tym zakresie proponujemy naszym Klientom platformy wspierające procesy planowania, budżetowania oraz prognozowania, między innymi HP i HFM.

Po raz kolejny z sukcesem została podniesiona wersja bazy danych oraz przeprowadzona migracja aplikacji na wykorzystywanych przez naszych Klientów platformach. 

Nowa wersja środowiska pozwala między innymi na:

  • tworzenie i edytowanie profilu aplikacji za pośrednictwem przeglądarki,
  • zmienianie kolejności kart w aplikacjach,
  • łatwą migrację aplikacji ze starszej wersji,
  • wyskalowanie środowiska dla optymalnej pracy użytkowników.

Mamy nadzieję, że nowe funkcjonalności przyczynią się do podniesienia komfortu pracy naszych Klientów.