PI System – wdrożenie zakończone

Podejmowanie optymalnych decyzji operacyjnych i biznesowych ma kluczowe znaczenie dla działalności przedsiębiorstw. Podstawą jest dostęp do odpowiednich, aktualnych i dobrych pod względem jakościowym danych. Współczesne maszyny i urządzenia stają się coraz bardziej zaawansowane i generują coraz więcej danych w postaci szeregów czasowych.

Niestety, dane te są zazwyczaj zamknięte w różnorodnych, autonomicznych systemach są tworzone w wielu formatach i standardach, co utrudnia ich gromadzenie, wymianę i wykorzystanie w firmie.

Z tego względu w ramach programu JSW 4.0 realizowanego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. zaplanowano wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego monitorowanie i zarządzanie środkami produkcji. Po przeprowadzonej analizie dostępnych rozwiązań oraz realizacji wdrożenia pilotażowego wybrany został produkt amerykańskiej firmy OSIsoft pod nazwą PI SystemTM.

PI System zapewnia skalowalną infrastrukturę danych wspierającą całe przedsiębiorstwo. System zaimplementowany jest w ponad 17 000 zakładów na całym świecie. Wdrożenie infrastruktury sensorów na poziomie całego przedsiębiorstwa tworzy jednolitą platformę danych, która łączy rozproszone źródła danych, systemy sterowania, różnorodne systemy informacyjne oraz niestandardowe konwencje nazewnictwa danych w jedno wspólne źródło informacji. Dzięki funkcjom dynamicznego monitoringu, możliwe jest szybkie reagowanie oraz stałe śledzenie kluczowych parametrów.

PI System zapewnia narzędzia do samodzielnej obsługi, które umożliwiają użytkownikom tworzenie własnych, specyficznych dla pełnionej funkcji wizualizacji i raportów przy użyciu łatwych w konfiguracji, gotowych do pracy narzędzi. Przyczynia się do skrócenia czasu realizacji projektów, ograniczenia prac programistycznych oraz kosztów związanych z zakupem aplikacji firm trzecich.

Rozwiązanie obejmuje również system modelowania zasobów ułatwiający użytkownikom przeglądanie i zrozumienie danych w szerszym kontekście swojej działalności. Kontekst ten rozciąga się na wszystkie dane PI Server od złożonych obliczeń, przez dane strumieniowe w czasie rzeczywistym, aż po zarchiwizowane dane historyczne. Generowanie i prezentowanie danych w odpowiednim kontekście nie tylko zwiększa ich rozumienie, lecz także umożliwia przekształcenie ich w istotne informacje, w oparciu o które użytkownicy mogą szybciej podejmować właściwe decyzje.

Wdrożenie wspólnego środowiska oprogramowania pomiędzy systemami automatyki oraz korporacyjnymi aplikacjami biznesowymi upraszcza integrację oraz architekturę systemów OT i IT. Utrzymanie tej warstwy zapewnia również większą elastyczność systemu, dzięki której firma może szybciej skorzystać z nowych aplikacji IT oraz technologii i rozwiązań bez konieczności ponownej integracji lub wymiany istniejącej infrastruktury OT przedsiębiorstwa.

Advicom Spółka z o.o. zakończyła fazę wdrożenia PI System w JSW S.A. Na potrzeby projektu zbudowano infrastrukturę serwerową wysokiej dostępności oraz wykonano konfiguracje sieci komputerowych, która umożliwia zbieranie danych ze wszystkich zakładów JSW S.A. Na etapie wdrożenia systemu uruchomiono akwizycję danych z kompleksów ścianowych oraz odstawy. Dane trafiają do centralnego serwera i stanowią jedno źródło uporządkowanych danych o stanie maszyn i urządzeń objętych monitoringiem (centralna baza danych technologicznych). Na podstawie tych danych zostały wykonane w Centrum Zaawansowanej Analityki Danych plansze wizualizacyjne podpiętych urządzeń i odpowiednich fragmentów procesu produkcyjnego. Uruchomiono mechanizmy powiadamiania o awariach za pomocą komunikatów przesyłanych pocztą elektroniczną lub SMS. Istotnym elementem projektu było wypracowanie architektury referencyjnej oraz standardów transmisji danych pomiędzy siecią korporacyjną a sieciami technologicznymi i dyspozytorskimi. Zostały również przeprowadzone szkolenia dla administratorów oraz użytkowników kluczowych oraz przygotowano szkolenia elektroniczne dla pozostałych użytkowników.

Zbudowana infrastruktura PI System pozwala na sukcesywne dołączanie kolejnych maszyn, urządzeń i systemów oraz udostępnienie systemu w poszczególnych zakładach JSW S.A. Dostęp do systemu jest możliwy zarówno z urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych.