Zakończony projekt JSW Dziennik

Raportowanie w JSW S.A. odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu efektywności organizacji, umożliwiając budowę sprawnego systemu zarządzania. Aby usprawnić proces wykorzystania informacji został poprawiony model raportowania oparty dotychczas na prostych zestawieniach Excel na model w technologii SAP Business Intelligence. Zostały zbudowane raporty „Monitor”, które dostarczają codziennie rzetelne informacje nt. wydobycia, produkcji i sprzedaży węgla. Stanowią one podstawę do podejmowania ważnych decyzji przez kierownictwo i Zarząd JSW S.A.