Wydarzenie

Spotkanie Światowego Kongresu Górniczego

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu komitetu organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego, które odbędzie się w piątek, 26 marca od godziny 9:00 - 12:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się w formie zdalnej i będzie relacjonowane na platformie YT. Spotkanie poprowadzi Prof. Marek Cała - prezydent IOC WMC, a zdalnie weźmie w nim udział blisko 100 uczestników z około 30 krajów z całego świata.

 

Pośród rozlicznych konferencji naukowo - technicznych organizowanych
w zakresie górnictwa na całym świecie, Światowe Kongresy Górnicze należą do najważniejszych wydarzeń tego typu i są organizowane nieprzerwanie od 1958 roku.. Kongresy te gromadzą bowiem przedstawicieli górnictwa różnych surowców mineralnych wydobywanych na wszystkich kontynentach świata. Trwa to już ponad 60 lat, pomimo iż w okresie tym nastąpiły ogromne zmiany
w zakresie komunikowania się w wymiarze globalnym.

Dzisiejsza misja „Światowego Kongresu Górniczego”, sformułowana w statucie tej międzynarodowej organizacji, niewiele odbiega od tej pierwotnej, urzeczywistniając swoją piękną, humanitarną i ponadczasową ideę braterstwa ludzi górnictwa. Do sformułowanych w niej celów należą:

  • Promowanie i wspieranie naukowej i technicznej współpracy, dla dobra krajowego i międzynarodowego postępu w dziedzinie szeroko rozumianego górnictwa i wykorzystania zasobów surowców mineralnych,
  • Stworzenie form wymiany myśli i doświadczeń z zakresie aktualnych trendów w technologii eksploatacji surowców mineralnych i ich ekonomicznie opłacalnego gospodarczego wykorzystania oraz poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie i ochrona środowiska,
  • Przysposabianie wysokokwalifikowanych kadr pracowników dla górnictwa, Rozwój nauki górniczej i wzajemnej współpracy ze szkołami wyższymi i innymi instytucjamik.

Link do transmisji na żywo