Compliance

JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. prowadzi biznes odpowiedzialny społecznie, co skutkuje budowaniem pozytywnych relacji z najbliższym otoczeniem firmy oraz ze społecznościami lokalnymi, w których zlokalizowane są oddziały firmy.

Dodatkowo dbałość firmy JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. o dobro społeczne podwyższa standard życia i bezpieczeństwo obywateli wzmacniając tym samym potencjał społeczności lokalnych. 


Kodeks Etyki GK JSW

Firma JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. stosuje się do zasad opisanych w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej JSW.


Polityka antykorupcyjna GK JSW

Firma JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. stosuje się do zasad opisanych w Polityce antykorupcyjnej GK JSW.


Procedura zgłaszania nieprawidłowości w GK JSW

Firma JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. stosuje się do zasad opisanych w Procedurze zgłaszania nieprawidłowości w GK JSW.