Informacje o firmie

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o. została założona w 1998 roku. Nasza firma powstała na bazie służb informatycznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w wyniku restrukturyzacji polskiego górnictwa. 

Od początku działalności realizujemy zadania związane z kompleksową obsługą informatyczną dużych i średnich przedsiębiorstw południowej Polski. Naszym kluczowym klientem jest Jastrzębska Spółka Węglowa SA .

Od czerwca 2009 roku JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.  należy do Grupy Kapitałowej JSW SA realizuje zadania związane z budową i obsługą spójnego systemu informatycznego dla całej Grupy Kapitałowej JSW. 

Dane rejestrowe firmy:
KRS: 0000083839
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
NIP: 633-19-81-130 Regon 276202273
Kapitał zakładowy: 15 235 000,00 zł