KONTROLER WEWNĘTRZNY

Nr ref.: POZ/01/2020 
Miejsce pracy: Jastrzębie - Zdrój

OPIS STANOWISKA PRACY:

 • identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w obszarach działalności Spółki z uwzględnieniem analizy ryzyka w tych obszarach,
 • przygotowanie rocznego planu kontroli wewnętrznej,
 • ustalanie tematyki i zakresu kontroli,
 • ustalenie szczegółowego planu przebiegu czynności kontrolnych, zapewniającego prawidłowy i terminowy przebieg postępowania kontrolnego,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,
 • sporządzanie sprawozdań, raportów z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
 • opracowanie projektu zaleceń i wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych.
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych, mających na celu doprowadzenie realizowanych zadań przez Jednostki Organizacyjne do zgodności z obowiązującymi w Spółce procedurami,
 • prowadzenie dokumentacji z kontroli,
 • tworzenie procedur i instrukcji w zakresie swojego obszaru.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe preferowane ekonomia, rachunkowość, finanse,
 • min. 2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku związanym z kontrolą wewnętrzną,
 • posiadanie wiedzy merytorycznej niezbędnej do przeprowadzania badań kontrolnych oraz sporządzania właściwej dokumentacji w tym zakresie,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z kontrolą wewnętrzną,
 • znajomość przepisów: prawa podatkowego, prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu,
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • komunikatywność, umiejętności pracy w zespole, samodzielności w działaniu, elastyczności i odpowiedniego ustalania priorytetów w realizacji zadań,
 • umiejętność słuchania, cierpliwość, bez nadmiernej podejrzliwości,
 • zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków i uczciwość.
 • znajomość pakietu MS Office i MS Project,

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • znajomość branży i rynku IT oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 • studia podyplomowe z audytu i kontroli, lub ukończony kurs kontrolera wewnętrznego.

OFERUJEMY:

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, spełniającymi określone kryteria rekrutacyjne.