Specjalista w Dziale Finansów i Księgowości

Nr. ref EFK/01/2021

Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój

Opis stanowiska pracy:

 • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według MSSF,
 • bieżąca weryfikacja, dekretacja i księgowanie faktur,
 • księgowanie i wyliczanie rezerw, wycen walutowych, rozliczeń międzyokresowych, leasingów, podatku odroczonego itp.
 • rozliczanie kontrahentów, potwierdzanie i uzgadnianie sald,
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • przygotowywanie pism wychodzących, not księgowych i korygujących,
 • wprowadzanie danych i prowadzenie ewidencji dotyczących majątku Spółki,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych prowadzenie ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych (GUS, PFRON, US, BDO),
 • współpraca z audytorami, kancelariami prawnymi i podatkowymi,
 • stała współpraca z pracownikami spółek z Grupy Kapitałowej JSW podczas uzgodnień wewnątrzgrupowych.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • min. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego,
 • znajomość aktualnych przepisów prawa podatkowego, szczególnie
 • w zakresie CIT (w tym podatek u źródła) oraz VAT,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • znajomość MS Office (Word, Excel),
 • mile widziana znajomość systemu Microsoft Dynamics AX,
 • systematyczność, terminowość, dokładność i odporność na stres,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, spełniającymi określone kryteria rekrutacyjne.