Kierownictwo

Izabela Pluskota

Główny Księgowy, Prokurent

Jarosław Miara

Dyrektor ds. Infrastruktury i Technologii

Krzysztof Szymański

Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Innowacyjności