Kierownictwo

Izabela Pluskota

Główny Księgowy, Prokurent

Jarosław Miara

Dyrektor ds. Infrastruktury i Technologii

Krzysztof Szymański 

Koordynator ds. Innowacyjności 

Gabriela Piekorz

Koordynator ds. Utrzymania Systemów