Nagrody i wyróżnienia

Nagroda dla JSW IT Systems Sp. z o.o. oraz JSW S.A. za wdrożenie systemu ReadIT OCR Pro

Jastrzębska Spółka Węglowa i JSW IT Systems otrzymały nagrodę w konkursie Ekoinspiracje za wdrożenie systemu ReadIT OCR Pro służącego do automatycznego zaczytywania, weryfikacji i analizowania danych z wielu rodzajów dokumentów księgowych przetwarzanych w JSW SA.

Organizatorem konkursu są redakcje portalu ecorynek.com oraz Business Magazine. Optymalizacja procesów biznesowych dzięki ReadIT OCR Pro wpływa pozytywnie na ograniczenie zużycia papieru oraz energii, wpisując się w trend less waste (trend zakłada generowanie jak najmniejszej ilości odpadów, a wręcz dążenie do ich całkowitego wykluczenia). Wyróżnione wdrożenie wpisuje się w standardy nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa i według redakcji ekorynek.com i BUSINESS MAGAZINE stanowi przykład działania zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju godnego naśladowania przez inne podmioty funkcjonujące na polskim rynku.

System ReadIT OCR Pro został wdrożony w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w 2020 roku. Służy do czytania i walidowania danych z ponad 10 tys. dokumentów miesięcznie. Rozwiązanie to znacznie ograniczyło ręczne przepisywanie danych  do systemów informatycznych
i skróciło o 80-90% czas potrzebny na wykonanie tych operacji. Dodatkową korzyścią jest wyeliminowanie uciążliwej i monotonnej pracy oraz znaczne ograniczenie pomyłek związanych z ręcznym przepisywaniem danych. Przy założeniu zaczytywania danych z 10 tysięcy dokumentów finansowych miesięcznie oszczędność wynikająca z wdrożenia ReadIT OCR Pro może wynosić nawet 500 tysięcy złotych rocznie.

Certyfikat Microsoft

Certyfikat Zebra Partner Connect

Firma JSW IT Systems Sp. z o.o. została partnerem programu Zebra Partner Connect, Jako autoryzowany uczestnik programu Partner Connect firma JSW IT Systems ma dostęp do bogatego pakietu korzyści, narzędzi, szkoleń i wsparcia, przygotowanych z myślą
o wspieraniu rozwoju sprzedaży.

Certyfikat dla przedsiębiorców - Urząd Dozoru Technicznego

Solidny Pracodawca Roku 2013

Firma Advicom Spółka z o.o. została uhonorowana tytułem „Solidnego Pracodawcy Roku 2013”. Głównym celem konkursu, w którym wzięliśmy udział, jest promowanie podmiotów gospodarczych cechujących się wzorcową polityką personalną, która przekłada się na jakość produktów i usług świadczonych na polskim rynku.

Nagroda jest przyznawana za efektywną i innowacyjną politykę personalną, a pośród kryteriów, jakimi kieruje się kapituła oceniająca znajdują się: warunki pracy, respektowanie przepisów BHP i prawa pracy, terminowość wypłaty wynagrodzeń, warunki socjalne oraz ścieżka rozwoju zawodowego.

Uzyskany tytuł to dla nas nie tylko kolejne wyróżnienie, ale również promocja naszej firmy na rynku pracy dla osób jej poszukujących.

Certyfikaty ISO 20000 i 27001

IT to jeden z trudniejszych obszarów do zarządzania. Posiadanie przez firmę certyfikatu ISO/IEC 20000 daje gwarancję klientom, że świadczone przez JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. usługi mają odpowiednio wysoką jakość,  dużą wydajność oraz są objęte stałą kontrolą. 


Norma ISO/IEC 20000
 zawiera wytyczne do prowadzenia  procesów zarządzania jakością przy dostarczaniu usług informatycznych, została zbudowana na podstawie zbioru tzw. dobrych praktyk Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Aby uzyskać taki certyfikat firma musi wykazać się odpowiednim poziomem  zarządzania usługami IT w zakresie m.in: 

  •  planowania i wdrażania zarządzania usługami,
  •  planowania i wdrażania nowych lub zmienionych usług,
  •  procesów dostarczania usług, 
  •  procesów rozwiązań, 
  •  procesów kontrolnych, 

Firma pozytywnie przeszła certyfikację ISO/IEC 27001, co oznacza między innymi, że wszystkie powierzone przez Klientów dane są przetwarzane zgodnie z zasadami: 

  •  poufności (informacja jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanego personelu), 
  • integralności (dokładność i kompletność informacji jak i stosowanych metod),
  •  dostępności (autoryzowani użytkownicy mają dostęp do informacji zgromadzonych zasobów wtedy, kiedy jest to wymagane). 

Model systemu zarządzania bezpieczeństwem jest uniwersalny i niezależny od charakteru i wielkości organizacji gdzie może być wdrożony. Co więcej ma on obejmować wszystkie informacje, których bezpieczeństwem należy zarządzać. 
Dziś rynek jest bezwzględny – spółki mogą ponieść olbrzymie straty w następstwie utraty bądź w wyniku wycieku informacji. Nie inaczej jest w przypadku ciągłości działania systemów informatycznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku spółek notowanych na giełdzie, gdzie każdy tego typu incydent może mieć olbrzymie znaczenie. System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC27001 świadczy o tym, że nasza firma nie tylko wdrożyła konkretne zabezpieczenia, ale również zarządza tym bezpieczeństwem na bieżąco. "Czarny Diament"

Statuetki „Czarnego Diamentu” rokrocznie otrzymują przedsiębiorstwa, które nie tylko prężnie się rozwijają, ale mogą pochwalić się konkretnymi sukcesami na arenie międzynarodowej, dbają o ekologię, wprowadzają innowacje technologiczne, działają charytatywnie i skutecznie walczą z bezrobociem. 

Nagrodzone firmy, instytucje i osoby budują nowy wizerunek gospodarczy Śląska jako regionu prężnego gospodarczo, z dużym potencjałem ludzkim, gdzie dba się o zrównoważony rozwój. 
 Do konkursu zgłoszono 19 najlepszych firm z terenu całego Śląska, spośród których wybrano dziewięciu laureatów.

Firma Advicom Spółka z o.o. dwukrotnie została uhonorowana tym wyróżnieniem. Pierwszy raz w 2001 roku, a następnie w 2011 roku.