Rada Nadzorcza

Aleksandra Ignacy

Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Elżbieta Królikowska

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Joanna Urbisch

Członek Rady Nadzorczej

Dorota Bienias

Członek Rady Nadzorczej