Rada Nadzorcza

Jacek Kamiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Małgorzata Szuścik-Żebrok 

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Toś

Członek Rady Nadzorczej