Zarząd

Jerzy Gapiński

Prezes Zarządu

Grażyna Wach

Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych