Zintegrowany System Zarządzania

Zgodnie z misją JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. Zarząd Spółki ustalił zakres, założenia i zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Usługami IT wg ISO 27001 oraz ISO 20000. Wyznaczone zostały kierunki uwzględniające rolę naszej firmy w relacjach biznesowych, zapewnieniu, utrzymaniu i rozwoju usług IT oraz w procesie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W roku 2011 uzyskaliśmy certyfikaty potwierdzające skuteczne stosowanie tego systemu, wydane przez jednostkę certyfikującą
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

W roku 2012 nasz System Zarządzania Usługami IT uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 20000-1.

Biorąc pod uwagę realizowane zadania oraz zakres prac prowadzonych przez JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. gwarantujemy najwyższy poziom usług oraz bezpieczeństwo informacji.

W ramach dobrych praktyk i zobowiązań wynikających z posiadanych certyfikatów nasza firma wykorzystuje podejście oparte o ideę ciągłego doskonalenia – w szczególności w zakresie procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zapewnienia jakości dostarczanych usług na wymaganym przez naszych klientów poziomie.

Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. jest procesem polegającym prowadzeniu systematycznych działań w następujących obszarach:

  • audyty wewnętrzne,
  • audyty zewnętrzne – ocena systemu potwierdzająca jego efektywność,
  • przeglądy systemu zarządzania,
  • działania korygujące i zapobiegawcze,
  • aktualizacje polityk ZSZ oraz dokumentacji,
  • badanie satysfakcji klienta,
  • doskonalenie relacji biznesowych.