Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty EU Ikona Grupa JSW Twitter Linkedin Ikona szukania PLEN

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) w Postępowaniu nr 09/2023 realizowanym w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0180/22 „Centrum monitorowania instalacji przemysłowych w podziemnych zakładach górniczych i wykrywania cyberzagrożeń”.

Zadanie nr 1 – Zakup oprogramowania do wizualizacji SCADA w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego środowiska systemu HADES wraz z maintenance na okres 2 lat

 

Zadanie nr 2 – Aktualizacja i rozbudowa licencji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania inżynierskiego SEE Electrical wraz ze szkoleniem oraz opieką serwisową na rok

 

Postępowanie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, dostępne pod linkiem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150804

Inne zamówienia

Więcej zamówień