Terminologia

Słownik terminologii

Incydent- (User Service Restoration) to każde zdarzenie, które nie jest częścią normalnego działania usługi, które powoduje, lub może powodować przerwę w dostarczaniu usługi, względnie obniżenie jej jakości. 

Zlecenie usługi- (User Service Request) to zdarzenie, które nie zostało spowodowane uszkodzeniem infrastruktury informatycznej, np. prośba o zainstalowanie nowej wersji oprogramowania, czy prośba o zwiększenie dostępnej przestrzeni na dysku sieciowym