Zarządzanie Usługami IT

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty EU Ikona Grupa JSW Twitter Linkedin Ikona szukania

Ze względu na swoją charakterystykę IT jest obszarem uznawanym za jeden z trudniejszych pod kątem zarządzania. Posiadanie przez JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. Certyfikatu ISO/IEC 20000-1 stanowi gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

Standard ISO/IEC 20000-1 zobowiązuje JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o.  do zarządzania usługami IT wg. wytycznych do prowadzenia procesów zarządzania jakością przy dostarczaniu usług informatycznych, zbudowanych na podstawie zbioru tzw. dobrych praktyk Information Technology Infrastructure Library (ITIL).  Aby uzyskać taki certyfikat, firma musi wykazać się odpowiednim poziomem zarządzania usługami IT w zakresie m.in:

  • planowania i wdrażania zarządzania usługami,
  • planowania i wdrażania nowych lub zmienionych usług,
  • procesów dostarczania usług,
  • procesów rozwiązań,
  • procesów kontrolnych.