Zarządzanie usługami IT

IT to jeden z trudniejszych obszarów do zarządzania. Posiadanie przez firmę certyfikatu ISO/IEC 20000-1 daje gwarancję klientom, że świadczone przez JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. usługi mają odpowiednią, wysoką jakość oraz są objęte stałym nadzorem.

Zarządzanie usługami IT wg. standardu ISO/IEC 20000-1 zawiera wytyczne do prowadzenia procesów zarządzania jakością przy dostarczaniu usług informatycznych, została zbudowana na podstawie zbioru tzw. dobrych praktyk Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Aby uzyskać taki certyfikat, firma musi wykazać się odpowiednim poziomem zarządzania usługami IT w zakresie m.in:

  • planowania i wdrażania zarządzania usługami,
  • planowania i wdrażania nowych lub zmienionych usług,
  • procesów dostarczania usług,
  • procesów rozwiązań,
  • procesów kontrolnych.