Outsourcing IT

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty EU Ikona Grupa JSW Twitter Linkedin Ikona szukania

JSW IT SYSTEMS Sp. z o. o. posiada wieloletnie doświadczenie na rynku świadczenia kompleksowych usług informatycznych dla przedsiębiorstw. Nasze doświadczenie i kompetencje pozwalają realizować przedsięwzięcia w całym cyklu życia systemów informatycznych, poczynając od definiowania wymagań, poprzez wdrożenie, do bieżącego utrzymania i rozwoju. Nasze usługi Outsourcingu IT pozwalają na zapewnienie ciągłość działania biznesowego i bezpieczeństwa przetwarzanych danych Klientów. Współpracę opieramy na dostarczaniu oczekiwanych korzyści biznesowych, wzajemnym zaufaniu i przejrzystości. Wzajemne relacje definiujemy w umowach typu SLA (Service Level Agreement) określając poziom i jakość świadczonych usług.

Główne korzyści wynikające z delegowania obsługi informatycznej Waszej firmy do JSW IT Systems to:

  • możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności przynoszącej wymierne korzyści biznesowe, 
  • dostęp do wysokokwalifikowanych specjalistów IT,
  • dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań IT/OT,
  • rozwój IT odpowiadający potrzebom biznesowym, 
  • optymalizacja kosztów własnych.