Cybermine

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty EU Ikona Grupa JSW Twitter Linkedin Ikona szukania

Nazwa projektu: Centrum monitorowania instalacji przemysłowych w podziemnych zakładach górniczych i wykrywania cyberzagrożeń
Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0180/22
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Dofinansowanie projektu z UE: 5 707 758.63 PLN
Termin realizacji: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

Projekt realizowany w konsorcjum z:

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa IT/OT w podziemnych wyrobiskach górniczych. Bazując na posiadanej wiedzy i pracach B+R w projekcie wnioskodawcy zbudują centrum monitorowania cyberbezpieczeństwa i wykrywania cyberzagrożeń w  podziemnych zakładach górniczych. Zweryfikowane w środowisku badawczym Kopalni Doświadczalnej ,,Barbara” centrum zostanie uruchomione i włączone do pracy operacyjnej w wybranym zakładzie górniczym Grupy Kapitałowej JSW S.A.

Będzie ono wyposażone w trzy nowe rozwiązania, które przyjmą postać ostatecznej formy technologii (TRL IX): System Monitorowania Cyberzagrożeń w Górnictwie (SMCG), Sonda IDS dla OT zintegrowana z SCADA oraz dedykowany Koncentrator Danych Telemechaniki Obiektowej. Zostaną wykonane narzędzia do pełnej integracji wymienionych narzędzi z systemami funkcjonującymi obecnie w polskich kopalniach. Dodatkowo będą opracowane, wykonane i zweryfikowane w środowisku badawczym biblioteki algorytmów wykrywania anomalii i cyberzagrożeń w sieciach OT i IoT. Będą to nowe narzędzia do detekcji zagrożeń wykorzystujące m.in. metody sztucznej inteligencji. Zbudowane w ramach projektu centrum umożliwi stałe, zautomatyzowane monitorowanie instalacji górniczych, wizualizację stanu urządzeń i procesów oraz wykrywanie anomalii i incydentów bezpieczeństwa. Dedykowane algorytmy wykrywania incydentów bezpieczeństwa pozwolą na szybką detekcję cyberataków oraz prób nieautoryzowanego dostępu a także bezpiecznego zarządzania procesami. W kraju nie ma obecnie narzędzia tej klasy dla podziemnych zakładów górniczych, a stale wzrastająca liczba zagrożeń, przy jednoczesnym rozwoju technologicznym, wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na tego typu rozwiązanie.

Wdrożenie wyników projektu w polskich kopalniach pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa, szybkie wykrywanie i ograniczanie skutków cyberataków. Wzmocni również pozycję wnioskodawcy na krajowym i międzynarodowym rynku ICT.