Certyfikaty i partnerstwa

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty EU Ikona Grupa JSW Twitter Linkedin Ikona szukania

Technologia w niebagatelny sposób zmienia podejście i sposób działania organizacji, wpływa na zmianę tradycyjnych dotychczas modeli biznesowych, otwierając nowe szanse i możliwości w atrakcyjnym (nie tylko) ekonomicznie środowisku przetwarzania danych firmowych. Celem artykułu jest przybliżenie, w jaki sposób – w oparciu o zasady współpracy - JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. wykorzystuje potencjał technologii, aby świadczyć swoje usługi na najwyższym poziomie i jednocześnie spełniać wymagania biznesu.

Nasza Firma od wielu lat współpracuje z międzynarodowymi liderami technologii w zakresie rozwiązań na rynku IT/OT, czyli szeroko rozumianych technologii informatycznych wspierających procesy biznesowe i produkcyjne. Rozwijamy również współpracę z podmiotami i organizacjami , które pomagają nam rozwijać kompetencje doskonalące nasze działania wdrożeniowe i operacyjne. Współpraca ta pozytywnie wpływa na nasze możliwości – są to przede wszystkim korzystne warunki współpracy handlowej, wzmocnienie i rozwój kompetencji naszych specjalistów, dostęp do materiałów marketingowych oraz innych, przydatnych w naszej działalności biznesowej systemów i narzędzi.  Uzyskaliśmy status Złotego Partnera Biznesowego firmy DELL potwierdzający posiadane przez naszą firmę kompetencje w zakresie: 
a) Dostawcy rozwiązań ekspertów odsprzedających produkty i usługi, 
b) Integratora systemów w zakresie wdrożenia i eksploatacji rozwiązań IT, w tym doradztwem, projektowaniem, instalacją i wsparciem, 
Dell Technologies Gold Partner przyznawany jest w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia jak i na podstawie realizowanych projektów wdrożeniowych popartych rozwiązaniami Dell. 


International Project Management Association Polska to organizacja non-profit, stowarzyszenie certyfikujące kierowników projektów w międzynarodowym 4-poziomowym systemie certyfikacji. IPMA Polska wspiera rozwój dziedziny jaką jest zarządzania projektami i zrzesza profesjonalistów Project Management. Misją Stowarzyszenia jest umożliwienie wymiany doświadczeń w obszarze zarządzania projektami oraz wspieranie osób i organizacji wdrażających zarządzanie projektowe. IPMA realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację spotkań i wydarzeń tj. konferencja zarządzania projektami, konkurs na najlepiej zarządzany projekt Polish Project Excellence Award, warsztaty „IPMA dla PMO”, szkolenia Project Management oraz szkolenia asesorów PPEA.


 

 

Misją firmy Askom jest integracja systemów automatyki i zarządzania produkcją zmierzająca do budowy kompleksowego systemu automatyzacji całego przedsiębiorstwa produkcyjnego (Total Plant Automation). Firma od 1994 roku rozwija autorską platformę Asix, która jest programową platformą projektowania i realizacji przemysłowych systemów IT dla przedsiębiorstw, procesów, linii technologicznych, maszyn i urządzeń, dostarczającą bogatą funkcjonalność, jakiej oczekuje się od systemów SCADA / HMI / MES. Poza standardową wizualizacją i sterowaniem, realizuje efektywną archiwizację danych, raportowanie i sporządzanie graficznych trendów, zarządzanie alarmami, recepturowanie, wizualizację w Internecie, wielojęzyczność, monitorowanie i śledzenie produkcji.


Rozwiązania firmy Zebra Technologies Corporation nie zawsze znajdują się na pierwszym planie, ale działają za kulisami w wielu branżach na całym świecie. Gwarantują widoczność każdego zasobu i pracownika na krawędzi sieci. Łączą ich z danymi, których potrzebują. Prowadzą ich przy pomocy wyraźnych, dokładnych informacji, umożliwiając podejmowanie najlepszych decyzji w zakresie dalszych działań. Optymalizują przepływy pracy, operacje i procesy decyzyjne w czasie rzeczywistym, zapewniając efektywne i znaczące rezultaty. Portfolio produktów Zebry to: druk specjalistyczny i materiały eksploatacyjne, skanowanie kodów kreskowych, komputery przenośne i wytrzymałe tablety, RFID i systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), inteligentne zarządzanie personelem i rozwiązania wykonawcze, usługi danych i analityka predyktywna, zarządzanie wsparciem i usługi profesjonalne, inteligentne systemy automatyzacji. 
Jako autoryzowany uczestnik programu Partner Connect firma JSW IT SYSTEMS ma dostęp do bogatego pakietu korzyści finansowych i technicznych, narzędzi, szkoleń i wsparcia, przygotowanych z myślą o wspieraniu rozwoju sprzedaży.


Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego potwierdza, że JSW IT SYSTEMS Sp z o.o. spełniła wymagania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i pomp ciepła oraz agregatorów chłodniczych samochodowych ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz UE L 301 z 18.11.2015, str. 28) lub rozporządzenia komisji (WE) 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (DZ. Urz UE L 92 z 03.04.2008, str 12) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) i jest uprawniona do prowadzenia działalności w zakresie: Instalacja oraz naprawa, konserwacja lub serwisowanie oraz likwidacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o. posiada status partnera Cisco Select Integrator. Ciągłe szkolenie oraz dotychczas zebrane doświadczenie pozwala nam dokładnie ocenić zapotrzebowanie klienta. Nasi inżynierowie korzystają z dostęp do szerokiego portfolio sprzętu, oprogramowania oraz usług, dzięki czemu zaprojektują i zbudują rozwiązanie, które spełni najwyższe wymagania.