Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Dbamy o bezpieczeństwo informacji oraz wciąż podnosimy jakość usług

Firma pozytywnie przeszła certyfikację ISO/IEC 27001:2013, co oznacza między innymi, że powierzone przez Klientów dane oraz zasoby informacyjne JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. są przetwarzane zgodnie z zachowaniem:

  • poufności (informacja jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanego personelu),
  • integralności (dokładność i kompletność informacji jak i stosowanych metod),
  • dostępności (tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do informacji zgromadzonych zasobów wtedy, kiedy jest to wymagane).