Zintegrowany System Zarządzania

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty EU Ikona Grupa JSW Twitter Linkedin Ikona szukania

Zgodnie z misją JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. Zarząd Spółki ustalił zakres, założenia i zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Usługami IT wg ISO 27001 oraz ISO 20000. Wyznaczone zostały kierunki uwzględniające rolę naszej firmy w relacjach biznesowych, zapewnieniu, utrzymaniu i rozwoju usług IT oraz w procesie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W 2011 roku uzyskaliśmy certyfikaty potwierdzające skuteczne stosowanie tego systemu, wydane przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę realizowane zadania oraz zakres prac prowadzonych przez JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. gwarantujemy wymagany poziom usług oraz bezpieczeństwo informacji. W ramach dobrych praktyk i zobowiązań wynikających z posiadanych certyfikatów nasza firma wykorzystuje podejście oparte o ideę ciągłego doskonalenia, która realizowana jest m.in. poprzez prowadzenie systematycznych działań w następujących obszarach:

  • audyty wewnętrzne,
  • audyty zewnętrzne – ocena systemu potwierdzająca jego efektywność,
  • przeglądy systemu zarządzania,
  • działania korygujące i zapobiegawcze,
  • aktualizacje polityk ZSZ oraz dokumentacji,
  • badanie satysfakcji Klienta,
  • doskonalenie relacji biznesowych.