Outsourcing IT

Rozpoczynamy nową strategię usług outsourcingowych. Naszym rozwiązaniem są tzw. umowy SLA, czyli Service Level Agreement. To umowa między klientem a dostawcą usług, określająca poziom i jakość świadczonych usług. 

Poziom i  jakość usług

Jak wygląda standard i poziom usług informatycznych? Wyznaczniki są najczęściej trzy – poprawne działanie usługi, dostęp pomocy technicznej i gwarantowany czas naprawy. Umowa SLA określa te wszystkie parametry. 

Czy warto zawierać umowy SLA?

Czy to nowa moda, czy konieczność podyktowana standardami światowymi? 

Trochę statystyki: badania pokazują, że na  81% firm, które posługują się umowami SLA, średnio  w ¾ przypadków dochowuje się zawartych w tych umowach ustaleń – wynika z badania Forrester Consulting. Główną przyczyną niedotrzymywania zobowiązań są zbyt wysokie wymagania biznesu względem IT. Rozdźwięk między działami biznesowymi, a IT jest spowodowany stosowanymi wskaźnikami, które często są zbyt techniczne i nie zawsze zgodne z celami biznesowymi. Advicom analizując procesy biznesowe proponuje zastosowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla spółek Grupy Kapitałowej JSW. Zawarcie umowy serwisowej SLA daje pewność bezpieczeństwa działania systemów informatycznych i długofalową optymalizację kosztów ich funkcjonowania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu obsługiwana przez nas firma może skupić swoje działania na obszarach, w których osiąga sukcesy biznesowe. 

Główne korzyści wynikające z delegowania obsługi informatycznej naszej firmie:

  • skupienie sie na swojej podstawowej działalności przynoszącej wymierne korzyści biznesowe, 
  • zmniejszenie kosztów własnych, 
  • rozwój IT odpowiadający potrzebom biznesowym gwarantujący wysoką jakość usług IT, 
  • dostęp do najnowszych technologii.