Zamówienia

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 10/2021 na dostawę kart RFID

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 03/2021 na zakup, wdrożenie oraz maintenance środowiska kopii zapasowych

Zaproszenie do udziału w Postepowaniu nr 05/2021 na na sukcesywną dostawę zestawów komputerowych przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych...

Zaproszenie do udziału w postępowaniu 02/2021 na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych systemów technicznych Serwerowni w zakładzie górniczym