Zamówienia

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 09/2021 na przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań dla podmiotów GK JSW

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 08/2021 na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji stacji wentylatorów