Zamówienia

Zaproszenie do udziału w Postępowaniu nr 34/2019 na dostawę sprzętu Cisco

Zapytanie ofertowe na dostawę papieru do ploterów. Postępowanie nr 30/2019

Zapytanie ofertowe na wdrożenie oprogramowania wspierającego zarzadzanie projektami i programami w Grupie Kapitałowej JSW. Postępowanie nr 26_2019

Zapytanie ofertowe na wdrożenie Systemu ERP. Postępowanie nr 25_2019

Zapytanie ofertowe na wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu ERP Microsoft D365. Postępowanie nr 19_2019