Zamówienia

Zaproszenie do postępowania nr 10/2020 na zakup usług polegających na serwisowaniu i utrzymaniu w sprawności systemu telefonicznej łączności stacjonarnej opartej na centrali telefonicznej HIPATH 4000 oraz na półkach wyniesionych

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 07/2020 na przeprowadzenie certyfikacji zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania w JSW IT Systems Sp. z o.o. ze standardami ISO/IEC 27001:2017 oraz ISO/IEC 20000-1:2018

Zaproszenie do postępowania nr 08/2020 na zakup usług rocznego wsparcia licencji dla systemu ITSM BMC REMEDY