Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu nr 38/2020 na sukcesywne dostawy papieru kserograficznego

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu nr 34/2020 na dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację Systemu AV

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu nr 36/2020 na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników JSW IT Systems Sp. z o.o.