Zamówienia

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 09/2021 na przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań dla podmiotów GK JSW

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 06/2021 na montaż oraz rozruch urządzeń koniecznych do rozbudowy systemu sterowania, monitorowania i nadzoru układu kompensacji mocy biernej w systemie Centralnego Układu Kompensacji

Zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 08/2021 na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji stacji wentylatorów

Zaproszenie do udziału w Postepowaniu nr 05/2021 na na sukcesywną dostawę zestawów komputerowych przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych...