Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 24/2020 na zakup oprogramowania do raportowania sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF w technologii iXBRL zgodnego z ESEF

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 25/2020 na zakup oraz wdrożenie licencji dla modułów systemu klasy DLP

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 21/2020 na zakup licencji, wdrożenie i wsparcie techniczne Systemu SAM

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 23/2020 na świadczenie usług serwisu technicznego na stacji wentylatorów głównych w zakładzie górniczym

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 19/2020 na świadczenie usług wsparcia systemów Microsoft w zakresie utrzymania istniejących i wdrażania nowych rozwiązań Informatycznych

Zaproszenie do składania ofert w Postepowaniu nr 26/2020 na dostawę sprzętu multimedialnego wraz z montaże, programowaniem i uruchomieniem