Zamówienia

22.02.2019

Zapytanie ofertowe w zakresie świadczenia usługi w zakresie obsługi wsparcia central PBX Unify

Przedłużenie postępowania nr 37

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy papieru kserograficznego

26.11.2018

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na wdrożenie systemu wizualizacji indywidualnego wyposażenia górniczego SmartView, wykonanie modernizacji pomieszczeń Lampowni w KWK "Budryk" oraz świadczenie usług wsparcia i asysty technicznej systemu - Postępowanie 26