Zamówienia

Zapytanie ofertowe na zakup Oprogramowania. Postępowanie nr 23_2019

Zapytanie ofertowe na wdrożenie Systemu ERP. Postępowanie nr 25_2019

Zapytanie ofertowe na wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu ERP Microsoft D365. Postępowanie nr 19_2019

10.05.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu nagłaśniającego do radiowęzłów kopalnianych oraz ich osprzętu pomocniczego. Postępowanie nr 16/2019