Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu 40_2020 na dostawę urządzeń układu wizualizacji i zdalnego sterowania klimatyzacji centralnej wraz z konfiguracją i uruchomieniem

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu nr 39/2020 na dostawę sprzętu i materiałów na potrzeby uruchomienia układu pomiarowego gazu

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu nr 35/2020 na świadczenie usług programistycznych