Zamówienia

Zaproszenie do postępowania nr 53/2019 na świadczenie usług wspierających Zamawiającego poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektru pn. "Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów"

Zaproszenie do postępowania nr 47/2019 na zakup usługi doradztwa podatkowego w zakresie raportowania schematów podatkowych

Zaproszenie do postępowania nr 52/2019 na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 49/2019 na dostawę smartfonów i tabletów

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 48/2019 na sukcesywną dostawę zestawów komputerowych przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem z ochroną szczelności min. IP54

Zaproszenie do składania ofert w Postępowaniu nr 43/2019 na na sukcesywną dostawę sprzętu i materiałów do klimatyzacji