Certyfikat IPA GOLD

Informujemy że w dniu 20.01.2020 r. Firma JSW IT Systems Sp. z o.o. uzyskała status Autoryzowanego Integratora Platformy Asix (IPA GOLD). Status ten potwierdza wysokie kompetencje JSW IT Systems w tworzeniu aplikacji klasy SCADA w oparciu o rozwiązania firmy Askom Sp. z o.o. Uzyskanie statusu autoryzowanego integratora jest konsekwencją ekspansji JSW IT Systems na nowe obszary działania oraz dążenia do kompleksowego zaspokojenia potrzeb Klientów w sposób zgodny z ogólnoświatowymi trendami na dynamicznie rozwijającym się rynku rozwiązań IT przeznaczonych do nadzoru i kontroli procesów przemysłowych.