Rodo

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty EU Ikona Grupa JSW Twitter Linkedin Ikona szukania

Szanując Państwa prywatność, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JSW IT SYSTEMS Sp z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju  przy ulicy Armii Krajowej 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000083839 (dalej: „administrator”).
 • Osobą do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się telefonując pod  numer:  32 7002745  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  7:00  -  15:00, pisząc  na adres  mailowy:  [email protected]. lub pocztą tradycyjną na adres administratora.
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na praktykę, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na praktykę. 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od momentu przesłania przez Panią/Pana CV. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana CV zostanie usunięte niezwłocznie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do  Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.