Kariera

Pracownicy JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o.

Najważniejszym fundamentem Spółki JSW IT SYSTEMS są Ludzie. To Pracownicy tworzą rzeczywistość naszej Firmy, a ich praca i działania bezpośrednio przyczyniają się do sukcesów odnoszonych w biznesie. Nasz zespół tworzą zarówno profesjonaliści - osoby posiadające bogatą wiedzę merytoryczną i wieloletnie doświadczenie, jak również osoby wkraczające dopiero na rynek pracy, młode, ambitne, ukierunkowane na naukę i rozwój w nowoczesnej organizacji. Obecnie zatrudniamy już ponad 200 pracowników, a systematyczny rozwój naszej Firmy decyduje o ciągłym wzroście zatrudnienia w obszarze specjalistycznych stanowisk w rożnych działach struktury organizacyjnej.

Co oferujemy?

Podstawą działania naszej Firmy jest budowa trwałych i partnerskich relacji z Klientami. Te same wartości przenosimy na relacje z Pracownikami. Naszym Pracownikom staramy się zapewnić optymalne warunki rozwoju zawodowego i osobistego. Oferujemy dostęp do szerokiej gamy szkoleń profesjonalnych, językowych oraz e-learningu. Promujemy Pracowników wykorzystując rekrutację wewnętrzną oraz dopasowując kompetencje i oczekiwania osób do konkretnych stanowisk.  Nasza Kadra ma możliwość uczestnictwa w zaawansowanych projektach realizowanych dla kluczowego Klienta – Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zaangażowanym Pracownikom Firma daje gwarancję stabilnego zatrudnienia i satysfakcjonującej pracy.

Proces rekrutacji

Podczas rekrutacji zależy nam na poznaniu wcześniejszych doświadczeń kandydatów, ich wiedzy, kompetencji oraz motywacji do dalszego rozwoju.  W zależności od stanowiska stosujemy różne metody rekrutacyjne: rozmowy kwalifikacyjne, testy merytoryczne oraz praktyczne zadania odzwierciedlające specyfikę konkretnego stanowiska pracy. Podejmując decyzję o zatrudnieniu szczegółowo analizujemy wybrane kandydatury. Każdorazowo kierujemy się dobrem naszych przyszłych pracowników, starając się jak najlepiej dopasować kompetencje osób do potrzeb Firmy.