Audyty IT

Prowadzimy zewnętrzne audyty IT dla firm, które chcą mieć pewność, że każdy zainstalowany w firmie program jest używany zgodnie z licencją, a ilość posiadanych licencji odpowiada rzeczywistemu wykorzystaniu przez użytkowników.

Oferowana przez nas usługa audytu oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie, uporządkowaniu i uzupełnieniu brakujących licencji oraz zaproponowaniu procedur usprawniających zarządzanie oprogramowaniem.

Audyt oprogramowania nie jest kontrolą i nie ma następstw w sensie prawnym, a jedynie pokazuje ewentualne luki w posiadanym przez klienta systemie informatycznym.