21. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna KOMTECH-IMTech

W dniach 04 – 06.11.2020 r. odbywa się 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu KOMTECH-IMTech, zorganizowana w trybie on-line przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. oraz JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

W konferencji biorą udział przedstawiciele wszystkich polskich spółek górniczych, kadra naukowa, inżynierska oraz współpracujące
z górnictwem przedsiębiorstwa oraz instytucje, takie jak Wyższy Urząd Górniczy i Główny Instytut Górnictwa.

Patronat nad Konferencją objął Minister Aktywów Państwowych oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

W zakresie tematycznym tegorocznej edycji znajdują się zagadnienia dotyczące m.in.: postępu technicznego w budowie i eksploatacji maszyn, inteligentnych rozwiązań maszyn i urządzeń górniczych zgodnych z ideą Przemysłu 4.0, systemów transportu maszyn, urobku i jazdy ludzi, kształtowania bezpiecznych warunków pracy w kopalniach, nowoczesnych systemów zarządzania kopalnią.

Podczas konferencji przedstawiane są najnowsze osiągnięcia naukowe
w dziedzinie górnictwa  mające  na  uwadze   przede wszystkim: bezpieczeństwo  pracy pod ziemią, ochronę  zdrowia, cyberbezpieczeństwo oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii.

Z uwagi na szybki rozwój technologii warto planować kolejne przedsięwzięcia. Praca w kopalniach wymaga nieustannego śledzenia tematu i wdrażania coraz to nowocześniejszych strategii. Jest to niezwykle ważne dla utrzymania wydajności oraz zapewnienia bezpiecznej pracy pracownikom.

Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań poprzez dedykowany adres email: [email protected]remove-this.komag.eu

Całościowy plan konferencji dostępny pod poniższym linkiem:

https://www.jsw.pl/fileadmin/user_files/aktualnosci/2020/20201102/PROGRAM_KONFERENCJI_online_3.11.2020–1.pdf

Link do konferencji on-line:

 https://www.youtube.com/watch?v=YDUmfbiPdvQ&feature=emb_logo