Cyberpoligon 2022

Warsztaty dla zespołów odpowiadających za cyberbezpieczeństwo w spółkach skarbu państwa.

W dniu 27 września 2022 roku odbyły się warsztaty dla zespołów odpowiadających za cyberbezpieczeństwo w spółkach skarbu państwa oraz sektora energetycznego należących do ISAC-GIG (Information Sharing and Analysis Center). Organizatorem wydarzenia była KGHM Polska Miedź S. A.  W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ośmiu największych spółek z sektora energetycznego, w tym również pracownicy JSW IT Systems Sp. z o. o. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Główny Instytut Górniczy. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. reprezentował zespół wyłoniony z pracowników działów bezpieczeństwa, infrastruktury, sieci IT oraz OT. Były to pierwsze tego typu warsztaty mające na celu przygotowanie zespołów z poszczególnych firm na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przygotowano symulacje ataków, a zadaniem uczestników było wyeliminowanie ich. Szkolenie dało możliwość wykorzystania doświadczenia i wiedzy w rozwiązywaniu zadań oraz nauki nowych możliwości. Pomogło również w integracji uczestników i nawiązaniu nowych, bezpośrednich kontaktów. Ponadto szkolenie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń i budowania zaufania. To wszystko zaowocuje w przyszłości nawiązaniem jeszcze lepszej współpracy we wspólnym działaniu na rzecz cyberbezpieczeństwa.