Fundacja Ogniwo - podziękowanie

 

Fundacja Ogniwo z Jastrzębia Zdroju powstała w 2010 roku z myślą
o niepełnosprawnych dzieciach oraz ich rodzicach i opiekunach.
Pomaga pozyskać środki na ich niezbędną rehabilitację i leczenie. Refunduje zakup lekarstw, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz pomocy edukacyjnych. 
W  najbliższym środowisku Fundacji jest wiele osób pokrzywdzonych, niepełnosprawnych, którym potrzebna jest pomoc. 

Firma JSW IT Systems Sp. z o.o. dzięki zaangażowaniu Zarządu oraz Pracowników w akcję #gaszynchallenge przekazała środki finansowe dla jednej z podopiecznych Fundacji Ogniwo.