Informacja o zmianie nazwy spółki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2019 roku zmianie ulega nazwa naszej Spółki
z dotychczasowej:

Advicom Spółka z o.o.

na:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o. 

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów i adres pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla  JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o.