JSW IT Systems uczestniczyło w XXIX edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.

W dniach 24-27 lutego 2020 roku w Krakowie odbyła się Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Jest to największe w Polsce wydarzenie, na którym spotykają się specjaliści branży górniczej i środowiska naukowego, działającego w obszarze górnictwa podziemnego.

Na konferencji omawianych jest wiele tematów związanych z nowymi technikami i technologiami stosowanymi w górnictwie, ekonomiczno-finansowymi aspektami działalności branży, bezpieczeństwem pracy
w kopalniach i zagrożeniami naturalnym, restrukturyzacją zakładów górniczych
i wiele innych.

W pierwszej sesji plenarnej zatytułowanej "Transformacja energetyczna – trendy i praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych" wzięli m.in. udział: wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych Artur Dyczko, prezes PGG Tomasz Rogala, prezes LW Bogdanka Artur Wasil, wiceprezes KGHM ds. produkcji Radosław Stach, prezes ZGH "Bolesław" Bogusław Ochab.

W drugim dniu konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Polsce potrzebny jest węgiel – jak długo i dlaczego?”  – Trzeba mieć przygotowaną bazę zasobową, którą rozbudowujemy oraz zapewnione pieniądze na inwestycje, bez tego nie ma górnictwa – podkreślał w czasie debaty Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. Technicznych i Operacyjnych.

JSW IT Systems wraz z firmą Datamine objęła patronem  sesję pn. „Planowanie
i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych”
i przedstawiła rozwiązania oferowane w tym zakresie.

Finałowa gala odbyła się w Teatrze im. J. Słowackiego, podczas której wyróżniono Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., JSW IT Systems Sp. z o.o., JSW Innowacje S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.. Rozstrzygnięto konkurs „Bezpieczna Kopalnia 2019” organizowany przez Wyższy Urząd Górniczy, Szkołę Eksploatacji Podziemnej oraz Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego. Drugie miejsce– zaraz po zwycięskim Ruchu Marcel (KWK ROW) z Polskiej Grupy Górniczej - zajął Ruch Jastrzębie kopalni „Jastrzębie- Bzie”.