Konferencja pn. Innowacje W Edukacji: Rozwój - Bezpieczeństwo - Efektywność

W dniu 30.09.2022 r. w sali zbornej KWK Pniówek w Pawłowicach przedstawiciele JSW IT Systems Sp. z o. o. mieli przyjemność uczestniczyć w konferencji pn. Innowacje W Edukacji: Rozwój - Bezpieczeństwo – Efektywność zorganizowanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. i JSW Szkolenie i Górnictwo Spółka z o.o. wraz z partnerami projektów: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Głównym Instytutem Górnictwa, Przemysłową Akademią Rozwoju oraz JSW Nowe Projekty S.A.

Tematyka konferencji dotyczyła wykorzystania najnowszych technologii w procesie szkoleniowym, roli pracodawcy w procesie edukacji oraz oferty rozwoju zawodowego dla pracowników. Podczas prelekcji zaprezentowane zostały doświadczenia związane z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w procesie szkoleniowym, wyniki badań skuteczności wykorzystania tej metody, dostępnej oferty szkoleń i studiów branżowych oraz kształtowania kariery zawodowej. Zaprezentowano modele współpracy uczelni, ośrodków naukowych z pracodawcami, świadomymi korzyści płynących z realizacji innowacyjnych projektów z udziałem środków zewnętrznych. Konferencja wniosła nowe spojrzenie na proces edukacji, przede wszystkim w kontekście potrzeb płynących z zapotrzebowania pracodawców na rożnego rodzaju Specjalistów. Poruszono problematykę wykorzystania najnowszej technologii w procesie szkoleniowym, kształcenia przez całe życie oraz roli pracodawcy w procesie edukacji.