Nowoczesna diagnostyka maszyn

Po podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy Advicom Spółka z o.o. Jastrzębska Spółką Węglową oraz firmą Elmodis rozpoczęły się wstępne rozmowy dotyczące konkretnej współpracy. Kolejne spotkania związane są z przygotowaniem wdrożenia systemu w zakresie pracy wybranych maszyn i urządzeń w zakładach JSW.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych dostępnych rozwiązań w zakresie pomiarów i przetwarzania sygnałów, interdyscyplinarny zespół specjalistów firmy Elmodis opracował kompletne rozwiązanie pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa obsługi maszyn, zmniejszenie kosztów serwisu, minimalizację przestojów oraz weryfikację rzeczywistej ich sprawności. System stosowany w procesie wytwarzania, przeróbki lub wydobycia nie tylko identyfikuje aktualny stan maszyn, lecz również śledzi trendy i wykrywa stany anormalne, co z perspektywy służb odpowiedzialnych za prowadzenie procesu oraz służb związanych z utrzymaniem ruchu pozwala na minimalizację kosztów oraz podniesienie bezpieczeństwa pracy całego układu. 

Głównym celem naszej trójstronnej współpracy jest wdrożenie sprawnie działającego systemu umożliwiającego automatyczną wymianę informacji w całym procesie produkcji węgla pomiędzy ludźmi, maszynami oraz systemami IT w obrębie wszystkich zakładów JSW S.A. a także kluczowych systemów IT działających w Grupie Kapitałowej JSW. System ma przede wszystkim znacznie ułatwić i przyspieszyć wykrywanie anomalii w pracy maszyn na wczesnym etapie, co w efekcie pomoże skutecznie zapobiegać nieprzewidzianym awariom oraz ograniczać koszty remontów maszyn.