Po pracy zostań w domu

Ministerstwo Zdrowia znosi kolejne obostrzenia związane z walką pandemii koronawirusa w Polsce. Wchodzimy w czwarty etap odmrażania. Ogłoszono między innymi  zniesienie obowiązku noszenia maseczek w otwartej przestrzeni. Swoją działalność wznawiają salony masażu, otwarte zostają kina, teatry, siłownie, ale przestrzegając ścisłych zasad sanitarnych.

Mimo, że odchodzi się od wielu obostrzeń, jedna zasada nadal pozostanie aktualna. Wciąż należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności
w kontaktach międzyludzkich. Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas
z odpowiedzialności. Dbaj o siebie i innych- pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości.

Sztab Kryzysowy apeluje do wszystkich Pracowników GK Jastrzębskiej Spółki Węglowej o to, aby w czasie wolnym do minimum ograniczyli swoją aktywność i w miarę możliwości nie opuszczali swoich domów #popracyzostańwdomu.

- Proszę wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej o zachowanie szczególnej ostrożności poza pracą. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo, bo dzięki temu zadbacie o bezpieczeństwo swoich bliskich i kolegów w pracy. Stosujcie się do zaleceń z czasów wzmożonej walki z groźbą rozprzestrzeniania choroby - apeluje Włodzimierz Hereźniak, Prezes Zarządu JSW. - Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas najważniejsze, ale bez odpowiedzialnej postawy załogi nie uda nam się ograniczyć skutków pandemii - dodaje prezes Hereźniak.