Podsumowanie Konferencji

Zakończyło się dwudniowe webinarium pod hasłem „Geomatyka Górnicza – rola geoinformatyki w cyfrowej transformacji górniczej danych przestrzennych” organizowane przez JSW IT Systems Sp. z o.o., JSW S.A., SIG Sp. z o.o. oraz Komisję Geomatyki Górniczej Towarzystwa Informacji Przestrzennej AGH.

 

Wydarzenie podzielone było na 4 sesje tematyczne: geologia, górnictwo, informatyka i geodezja.

Podczas pierwszego dnia poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem jakością oraz planowaniem i harmonogramowaniem produkcji węgla koksowego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wiele uwagi poświęcono trójwymiarowemu modelowaniu złoża, centralizacji danych oraz platformie Deswik, która wspiera proces zarządzania informacją geologiczną
i wspomaga planowanie produkcji. Spotkanie zakończono panelem dyskusyjnym z udziałem osób stosujących narzędzia cyfrowe w codziennej pracy.

Drugiego dnia przedstawiono rozwiązania geoinformatyczne wspomagające zarządzanie informacją przestrzenną oraz referaty opisujące m.in. możliwości wykorzystania skanerów laserowych w górnictwie. Jastrzębska Spółka Węglowa podzieliła się własnymi doświadczeniami w zakresie planowania oraz zarządzania jakością prowadzonej eksploatacji i sprzedawanego surowca.

– To była konferencja dla ekspertów: górników, chemików, specjalistów przeróbki, bo uznaliśmy, że trzeba podzielić się naszymi doświadczeniami. Jastrzębska Spółka Węglowa to organizacja ucząca się i ciągle rozwijająca się, dlatego musimy stale szkolić pracowników, podążając tropem najnowszych osiągnięć. Tylko wtedy możemy liczyć na to, że nasza działalność górnicza i koksownicza będzie bardziej efektywna – mówi Artur Dyczko, P.O. Prezesa Zarządu JSW.

Link do pierwszego dnia konferencji

Link do drugiego dnia konferencji

Podumowanie