Realne szkolenie w wirtualnej rzeczywistości

Od 1 czerwca 2021 r. zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs trwa 1h i odbędzie się za pomocą aplikacji Virtual Reality. Organizatorem akcji jest JSW Szkolenie i Górnictwo (JSW SiG). Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel.: 535 936 628 (w godz. 6:00-14:00) lub na adres
e-mail: [email protected]

Dzięki przygotowanej do celów szkoleniowych nowatorskiej aplikacji Virtual Reality, chętni pracownicy GK JSW, ich rodziny, a także wszyscy zainteresowani nauką pierwszej pomocy mieszkańcy regionu będą mogli bezpłatnie skorzystać ze szkolenia już od 1 czerwca 2021 przez cały miesiąc (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej bądź mailowej). Zajęcia będą się odbywać w JSW SiG na Pniówku (pracownia VR – wejście od strony parkingu) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18.00, a także w soboty i niedziele w godz. 10:00 - 16:00.

Program obejmuje szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki zajęciom praktycznym kursanci dowiedzą się, jak prawidłowo reagować w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Pod czujnym okiem instruktora Virtual Reality będą mieli możliwość skorzystania z aplikacji, gdzie przy użyciu fantoma szkoleniowego, przećwiczą niezbędne procedury ratujące życie i zdrowie. Szkolenie odbywać się będzie w grupach dwuosobowych, aby zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki sanitarne.

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, przed przybyciem zespołu medycznego - pierwsza pomoc przedmedyczna często ratuje ludzkie życie.

Akcja GK JSW jest całkowicie bezpłatna zarówno dla pracowników JSW, ich rodzin, jak i wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.

Zapraszamy!