Rewolucja w Zarządzaniu Projektami

Zapraszamy do udziału w dwudniowej Konferencji „REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI”, która odbędzie się w formule ONLINE, w dniach 15-16 kwietnia 2021 r. od godziny 09:00.

Organizatorzy konferencji: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., JSW Szkolenie
i Górnictwo Sp. z o.o., JSW IT Systems Sp. z o.o. wraz z partnerem IPMA Polska
serdecznie zapraszają do uczestnictwa w czterech sesjach tematycznych oraz debacie na temat współczesnych wyzwań, koncepcji i metod zarządzania strategicznego z perspektywy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej.

Patronami naukowymi wydarzenia będą: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Konferencja odbędzie się z udziałem licznych przedstawicieli środowiska naukowego oraz przemysłowego w formule online. Stworzy okazję do syntetycznej wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnieć
i narzędzi do zarządzania projektami, monitoringu celów strategicznych, a także zarządzania projektami środowiskowymi i nowoczesnymi instrumentami komunikacji, prowadzącej do interdyscyplinarnej analizy zagadnienia.

Dodatkowo, konferencja ma wskazywać aktualne trendy i koncepcje we współczesnym rozwoju kompetencji w zarządzaniu projektami. Szeroki zakres zagadnień, które zostały ujęte w przedstawionych sesjach, skłania do analizy kluczowych aspektów zarządzania współczesną organizacją. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja stanie się platformą wymiany doświadczeń w zakresie dobrych praktyk oraz zgromadzi liczne grono słuchaczy, zainteresowanych kierunkami rozwoju systemów zarządzania wzmacniających efektywność organizacji.

Link do konferencji

Program konferencji