Wiceprezes JSW apeluje: „nie dziel się wirusem. Dziel się wiedzą o zapobieganiu zarażeniu”.

W zakresie koronawirusa w spółkach węglowych olbrzymi nacisk kładzie się obecnie na działania prewencyjne.
Aby poradzić sobie z zagrożeniami jakie niesie za sobą rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej sztab kryzysowy wdrożył bardzo ostre wymogi bezpieczeństwa. Stosowane środki chronią pracowników, a przede wszystkim dostosowane są do specyficznych i zmiennych warunków:

Przestrzegam przed nieuzasadnionym optymizmem. Pracownicy funkcjonują w gronie rodzinnym, wśród znajomych, sąsiadów. Robią zakupy. Mimo szczególnych zasad organizacji życia w czasie pandemii, ryzyko zakażenia poza pracą jest bardzo duże. To oznacza,
że ryzyko wniesienia choroby na teren zakładów także rośnie
mówi Artur Dyczko zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych, szef sztabu kryzysowego w Spółce.

Wiceprezes JSW podkreśla, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych - stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia poza pracą oraz dbałość o codzienną profilaktykę to sposoby, dzięki którym chronimy swoje miejsce pracy.

Dlatego apeluję – dbajcie o siebie, bo tylko wtedy uratujemy miejsca pracy i zdrowie nas wszystkich. Odpowiedzialne zachowanie poza pracą chroni nas przed zarażeniem w pracy. Od samego początku przyjęliśmy zasadę, że brama jest naszą linią obrony. Pomiary temperatury ciała wchodzących górników, namioty medyczne dla osób z podejrzeniem, akcja informacyjna.

Dyczko podkreśla także, że hejt i fake newsy na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa podejmowanych przez sztab kryzysowy JSW albo sztaby kopalniane może doprowadzić do nieodwracalnych strat:

Celem zarządu, sztabu kryzysowego JSW, sztabów kopalnianych i dyrekcji kopalń jest w sposób maksymalny chronić najcenniejszy skarb JSW - jej pracowników. Zapewnić niezbędne bezpieczeństwo załogom i chronić miejsca pracy. To wojna z niewidzialnym wrogiem!
Tylko dyscyplina i rozsądek naszych pracowników dają nam szansę tworzyć warunki bezpiecznej pracy. Musimy w tej walce być konsekwentni i zdyscyplinowani bo inaczej przegramy tę wojnę. Uważam, że każdy, kto przyczynia się do chaosu, sam „wypisuje się”
ze społeczności JSW. W historii ludzkości to pierwsza pandemia, która tak szybko opanowała świat. Nikt nie ma gotowych recept.
Co wybraliśmy w takiej sytuacji? Racjonalne reakcje na zagrożenie. Dziękuję załodze za ostrożność, odpowiedzialność i etos pracy.

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu wiary i nadziei, że wspólnie przetrwamy trudny czas. Przyznam, że modlę się o to codziennie
i nie wstydzę się o tym mówić.