Wspieramy Fundację JSW

Spółka JSW IT Systems od początku istnienia poszukuje możliwości działań prospołecznych oraz pomaga potrzebującym. W ramach swojej działalności wspiera lokalne instytucje publiczne jak szkoły, przedszkola, domy dziecka, parafie itp.

Po raz kolejny mogliśmy przyczynić się do zainicjowanego przez Fundację JSW autorskiego projektu społecznego pt. „Wsparcie Domów Dziecka”. Projekt ten ma na celu zaopatrzenie domów dziecka w sprzęt komputerowy, dzięki któremu wychowankom placówek zostanie umożliwiona nauka zdalna podczas trwającej pandemii koronawirusa.

Przekazanych zostało 14 zestawów komputerowych z dodatkowym wyposażeniem, takim jak słuchawki, mikrofony oraz oprogramowanie. Sprzęt trafił do Domu Dziecka w Cieszynie, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja” w Pszczynie, a także Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” w Kuźni Raciborskiej.

  • Spółka JSW ITS stara się wspierać różne inicjatywy i bardzo się cieszę, że i tym razem mogliśmy wspomóc Fundację JSW w swoich działaniach. Czerpiemy ogromną satysfakcję z możliwości przyczynienia się do takich akcji tym bardziej, że pomoc dotyczy dzieci, wpływa na ich kształcenie i rozwój – mówi Piotr Toś Prezes JSW IT Systems.

Warto wspomnieć, że trwająca akcja to kolejne przedsięwzięcie Spółki we współpracy z Fundacją JSW. Na przełomie roku 2019/2020, za pośrednictwem Fundacji JSW z wymiany sprzętu przekazanego przez JSW IT Systems skorzystało wiele placówek edukacyjnych, którym przekazano używany sprzęt komputerowy o łącznej wartości blisko 30 tys. złotych. W sumie przekazano 197 komputerów, monitorów
i drukarek.