Kariera

Najważniejszym fundamentem Spółki JSW IT SYSTEMS są Ludzie. To Pracownicy tworzą rzeczywistość naszej Firmy, a ich praca i działania bezpośrednio przyczyniają się do sukcesów odnoszonych w biznesie. Nasz zespół tworzą zarówno profesjonaliści - osoby posiadające bogatą wiedzę merytoryczną i wieloletnie doświadczenie, jak również osoby wkraczające dopiero na rynek pracy, młode, ambitne, ukierunkowane na naukę i rozwój w nowoczesnej organizacji.

Obecnie zatrudniamy już ponad 200 pracowników, a systematyczny rozwój naszej Firmy decyduje o ciągłym wzroście zatrudnienia w obszarze specjalistycznych stanowisk w rożnych działach struktury organizacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających CV na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswits.pl

W temacie wiadomości e-mail prosimy wpisać numer referencyjny widniejący w ogłoszeniu.

Prosimy również o wskazanie stanowiska na jakie Pan/Pani aplikuje. Podania bez wskazania konkretnego stanowiska nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat oferty pracy zostaną przekazane kandydatom na spotkaniu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, spełniającymi określone kryteria rekrutacyjne.