Program praktyk

Do udziału w Programie Praktyk zapraszamy studentów kierunków Informatycznych i pokrewnych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i cenne doświadczenie pracując w gronie doświadczonych specjalistów w branży IT.

Oferujemy:

 • 3 miesięczną praktykę w Działach IT
 • przyjazną atmosferę pracy
 • doskonały początek kariery zawodowej
 • ofertę zatrudnienia po okresie praktyki dla najlepszych!

Co zrobić, aby wziąć udział w Programie Praktyk?

Wyślij swoje CV na adres [email protected]remove-this.jswits.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższą klauzulę zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na praktykę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)przez JSW IT SYSTEMS Sp z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-330) przy ul.  Armii Krajowej 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS  0000083839.

Szanując Państwa prywatność, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JSW IT SYSTEMS Sp z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju  przy ulicy Armii Krajowej 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000083839 (dalej: „administrator”).
 • Osobą do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się telefonując pod  numer:  32 7002745  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  7:00  -  15:00, pisząc  na adres  mailowy:  [email protected]remove-this.jswits.pl. lub pocztą tradycyjną na adres administratora.
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na praktykę, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na praktykę. 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od momentu przesłania przez Panią/Pana CV. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana CV zostanie usunięte niezwłocznie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do  Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.