Polityki ZSZ

Przyjęta i wprowadzona przez Prezesa Zarządu jest zgodna z charakterem oraz zakresem prowadzonej działalności przez Advicom Spółka z o.o., a także zgodna z misją oraz wizją, wartościami etycznymi i kulturą firmy.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.